لوگو دکتر پریسا طاهری
Search
Close this search box.

درباره دکتر

پریسا طاهری

با دکتر پریسا طاهری بیشتر آشنا شوید

متخصص طب سالمندان و دوره تکمیلی درمان های حمایتی از دانشگاه ژوزف فوريه فرانسه

ثبت اختراع ” محافظ سر استخوان ران برای سالمندان ” با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اختصاص عنوان استعدادهای درخشان.

راه اندازی:

1- راه اندازی کلینیک تخصصی طب سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2- راه اندازی کلینیک تخصصی حافظه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- راه اندازی کارشناسی ارشد سالمندشناسی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دریافت مجوز راه اندازی رزیدنتی دوره طب سالمندان در بیمارستان آیت الله طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه ها:

دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه به عنوان ” حامی برگزیده سلامت”، در روز جهانی بهداشت سال ۱۳۹۰ از وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وقت
2- تقدیر نامه های متعدد از معاونت محترم بهداشت در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به جهت ارتقائ ارایه خدمات سلامت، به سالمندان کشور
3- تقدیر نامه های متعدد ازمعاونت محترم سلامت شهرداری تهران به جهت ارتقائ ارایه خدمات سلامت، به سالمندان کشور
4- دریافت تقدیرنامه از نماینده ی سازمان بهداشت جهانی به جهت ارتقائ ارایه خدمات سلامت، به سالمندان کشور

سوابق آموزشی:

1- تدريس واحدهای متعدد جهت دانشجويان کارشناس ارشد سلامت سالمندان و تغذیه و …
2- طراحی، تصویب و اجرای ۹ واحد آموزشی انتخابی طب سالمندان جهت کارورزان پزشکی عمومی وآموزش از ۱۳۹۱ تا به حال
3- تدريس واحدهای متعدد جهت دانشجويانMPH بهداشت سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی ایران وشهید بهشتی از سال۱۳۸۶ تا به حال
4- آموزش رزیدنت های داخلی و روانپزشکی، پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده و کاراموزان و کارورزان

تولید محتوای آموزشی ملی و دانشگاهی:

1- تولید ۹ واحد آموزشی ( دوره بالینی دو ماهه) با گرایش طب سالمندان به صورت الکتیو، جهت کارورزان
دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اجرایی شدن آن از سال ۱۳۸۷
2- طراحی و تولید محتوای آموزشی طب سالمندان در طرح آموزش پزشک خانواده
3- عضو اصلی گروه تدوین کوریکولوم MPH بهداشت سالمندان
4- عضو اصلی گروه تدوین کوریکولوم کارشناسی ارشد بهداشت سالمندان
5- عضو اصلی گروه تدوین کوریکولوم PhD بهداشت سالمندان
6- عضو اصلی گروه تدوین کوریکولوم تخصص بالینی طب سالمندان
7- بازبینی و تدوین کتاب های آموزشی “مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک و غیر پزشک ” در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمندان در کل نظام شبکه کشور به همراه برگزاری کارگاه های متعدد
8- عضو اصلی گروه تدوین اولین سند ملی سالمندان کشور

پایان نامه ها:

– بررسی اپیدمیولوژیک علل مراجعه افراد ۶۰ سال و بالاتر به اورژانس بیمارستان آیت الله طالقانی. (استاد راهنما). نگارش: غزال لشگری جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال تحصیلی ۱۳۸۸

2- بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بستری در بیمارستان آیت الله طالقانی. (استاد راهنما). نگارش: وجیهه زمانی جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال تحصیلی ۱۳۹۰

3- بررسی شیوع پوکی استخوان در افراد بالای ۶۰ سال مراجعه کننده به درمانگاه سالمندان بیمارستان آیت الله طالقانی و ارتباط آن با سن، جنس و بیماری های همراه. (استاد راهنما). نگارش: مهدی آقا علی خانی جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال تحصیلی ۱۳۹۰

4- بررسی میزان شیوع هیپوتیروییدی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت مراجعه کننده به درمانگاه طب سالمندان بیمارستان آیت الله طالقانی. (استاد راهنما). نگارش: خدیجه محمدی جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال تحصیلی ۱۳۹۰

5- بررسی شیوع پوکی استخوان در نواحی کمری و گردن استخوان ران در افراد بالای ۴۵ سال مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله طالقانی. (استاد راهنما). نگارش: علیرضا عظیمی جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال تحصیلی ۱۳۹۰

6- بازنده سازی پارک های شهری بر اساس احتیاجات سالمندان- مطالعه موردی پارک قایم شهر ساری. (استادراهنما). نگارش: مهسا مسیح جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست سال تحصیلی ۱۳۹۰

7- بررسی میزان شیوع سوئ تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بستری در بیمارستان آیت الله طالقانی. (استاد راهنما). نگارش: انیس شمسی گوشکی جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال تحصیلی۱۳۹۱

8- بررسی میزان شیوع پلی فارمسی و تداخلات دارویی در بیماران ۶۰ سال و بالاتر بستری در بیمارستان آیت الله طالقانی.(استاد راهنما). نگارش: فاطمه مافی جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال تحصیلی ۱۳۹۱

9- بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین دی با شکستگی استیوپروتیک هیپ در افراد مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله طالقانی. (استاد راهنما). نگارش: حسین غلامی جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال تحصیلی ۱۳۹۲

10- بررسی میزان شیوع مصرف داروی سیلدنافیل و میزان آگاهی افراد از عوارض آن در افراد ۶۰ سال و بالاتر. (استاد راهنما). نگارش: پگاه یخچالیان جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال تحصیلی۱۳۹۲

11- مقایسه هزینه- مطلوبیت و اثرات روشهای پیشگیری از سقوط در سالمندان به روش ارزیابی فناوری سلامت و معرفی مداخله مناسب برای جامعه ایرانی. (استاد مشاور). نگارش: حمیدرضا گیلاسی جهت دریافت دکترای تخصصی اپیدمیولوژی سال تحصیلی ۱۳۹۳

12- بررسی رابطه سواد سلامت و اثربخشی مداخله آموزشی مرتبط با تغذیه در سالمندان شهر ایلام. (استاد مشاور) نگارش: زهرا حیدریان زاده جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش بهداشت سال تحصیلی ۱۳۹۴

13- بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای خود مراقبتی ارتقا دهنده سلامت در سالمندان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر تهران. . (استاد راهنما). نگارش: مجتبی آزادبخت جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش بهداشت سال تحصیلی ۱۳۹۴

14- بررسی عوامل خطر فردی مرتبط با سقوط منجر به شکستگی در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر تهران. (استاد راهنما). نگارش: فرشته داودی جهت دریافت کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی سال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵
15- طراحی و ارزیابی شبکه های سلامت هوشمند برای افراد توانخواه (استاد مشاور) نگارش: علیرضا جعفری جهت دریافت کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 1395

16- بررسی برخی شاخص های سلامت در سالمندان شهر مرند (استاد راهنما). نگارش: وحیده رضاپور کشکسری جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1395

17- بررسی آگاهی و نگرش فراگیران و پرسنل بیمارستان های آیت الله طالقانی و امام حسین تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره رشته تخصصی طب سالمندان (استاد راهنما). نگارش: نادیا جعفر سالمی جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی سال 1395

18- بررسی ارتباط بین سوئ تغذیه و سندرم های شایع سالمندی در سالمندان ساکن در آسایشگاه های خیریه کهریزک تهران (استاد راهنما). نگارش: ندا نظری جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1395

19- تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب و سلامت عمومی زنان سالمند 600 تا 70 ساله دارای اختلال خواب (استاد راهنما). نگارش: حوریه خدابخشی جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1395

20- بررسی شیوع بدرفتاری نسبت به سالمندان در دنیا از ابتدای سال 2005 تا سال 2014 با استفاده از متا انالیز (استاد مشاور) نگارش: مازیار مولایی پارده جهت دریافت کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی سال 1396

21- بررسی ارتباط بین وضعیت تغذیه با افسردگی در سالمندان ایرانی (استاد راهنما). نگارش: علی سلیمانی نژاد جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1397

22- تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر میزان تمایل به کار با سالمندان در بین دانشجویان رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (استاد راهنما). نگارش: سید فاطمه موسوی شیرازی جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1398

23- تعیین میزان اثربخشی تمرینات آرام سازی عضلانی در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر اصفهان (استاد راهنما). نگارش: بهاره خواجه ئیان جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1398

24- بررسی تبعیت دارویی وعوامل مرتبط با آن در بیماران سالمند (استاد راهنما). نگارش: فائزه فرامرزی جهت دریافت دکترای داروسازی سال 1398

25- بررسی تاثیر زیارت مجازی بر سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان کهریزک در استان البرز (استاد راهنما). نگارش: نرگس امینی جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1398

26- بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر میزان بار مراقبتی مراقبین سالمندان مبتلا به دمانس (استاد راهنما). نگارش: پریسا مولایی جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1398

27- بررسی میزان شیوع سالمند آزاری در سالمندان مبتلا به دمانس در مقایسه با سالمندان سالم مراجعه کننده به کلینیک های روزانه در شهر تهران (استاد راهنما). نگارش: ساکار هرمزی جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1398

28- بررسی فراوانی علائم نورو سایکیاتریک در مبتلایان به دمانس مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین و طالقانی تهران ( استاد مشاور) نگارش: امین ماهورام مشهدی جهت دریافت تخصص روانپزشکی سال 1398

29- بررسی تاثیرات تقویتی درمانی لیزر کم توان در علایم شناختی بیماران مبتلا به دمانس مقاوم به درمان (استاد راهنما). نگارش: دکتر سونیا دمبلی جهت دریافت تخصص روانپزشکی سال 1399

30- طراحی و اثر بخشی مداخله مبتنی بر ایجاد گروه های خودیار در توانمندسازی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 مقیم جامعه (استاد راهنما). نگارش: مجتبی آزادبخت جهت دریافت دکترای تخصصی سالمندشناسی سال 1399

31- بررسی ارتباط بین علایم افسردگی با طراحی شهری در سالمندان منطقه 1 شهر تهران (استاد راهنما). نگارش: سحر دهقانی جهت دریافت کارشناسی ارشد سلامت سالمندی سال 1400

فعالیت های اجرایی :

1. عضو شوراي آموزشي پژوهشي مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني سالمندان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال ۱۳۸۵تا 1390
2. مشاور دفتر اداره سلامت سالمندان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ازسال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
3. مسیول ارزیابی درونی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
4. همكاري در تهيه و تنظيم سند اظهار نامه بيمارستان آیت الله طالقاني– ۱۳۸۷
5. ریاست اولین کلینیک تخصصی طب سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۷ تا کنون
6. ریاست اولین کلینیک تخصصی حافظه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۸ تا کنون
7. عضو شوراي پژوهشي واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان آیت الله طالقاني – ۱۳۸۸ تا کنون
8. مسِول اصلی کمیته سالمندان کهریزک شعبه کرج از سال 1387 تا 1388
9. رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴
10. عضو شورای راهبردی سالمندان و بازنشستگان شهر تهران در شهرداری تهران از ۱۳۹۰ تا 1395
11. عضو هیت تحریریه مجله” طب توانبخشی” دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بدو انتشار۱۳۹۰ تا 1399
12. عضوهییت تحریریه مجله” سالمندی” دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ۱۳۹۰ تا 1395
13. عضو اصلی گروه تدوین سند ملی تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ایران، مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سال ۱۳۹۱ نیز رسیده است
14. عضو اصلی گروه در راه اندازی کارشناسی ارشد سالمندشناسی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1394

15. عضو اصلی گروه تلفیق سالمندان جهت بازبینی سند ملی سالمندان کشور با ریاست نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور،۱۳۹۵

مقالات انگلیسی:

 Parisa Taheri Tanjani, M.L.  Villard “Base in palliative care”. How to creat
i. palliative care in iran. Journal of palliative medicine (2007): 10(5) : 1005-1006

 Parisa Taheri Tanjani, Mohammad Esmaeil Motlagh, Mehdi Moradi Nazar, Farid Najafi. The health status of the elderly population of Iran in 2012. Archives of Gerontology and Geriatrics 60 (2015) 281–287/ Index: ISI, IF: 1/525

 Parisa Taheri Tanjani, Mehran Babanejad, Farid Najafi. Influenza vaccination uptake and its socioeconomic determinants
a. in the older adult Iranian population: A national study. American Journal of Infection Control xxx (2015) e1-e5/ Index: ISI, IF: 2.206

Parisa Taheri Tanjani, Mehdi Moradinazar, Mohammad Esmail Mottlagh, Farid Najafi. The prevalence of diabetes mellitus (DM) type II among Iranian elderly population and its association with other age-related diseases, 2012. Archives of Gerontology and Geriatrics 60 (2015) 373–379/ / Index: ISI, IF: 1/525

Parisa Taheri Tanjani, Samaneh Akbarpour, Elaheh Ainy, Hamid Soori.
Socio-demographic risk factors of mobility dysfunction and limitations in
physical functioning disability among the elderly in Iran: A nationwide cross
sectional survey. J Pak Med Assoc Vol. 65, No. 10, October 2015

 Parisa Taheri Tanjani, Elaheh Ainy, Samaneh Akbarpour, Hamid Soori. Falling as an outcome of social inequalities of health
among Iranian elderly: A new perspective. Education Research Journal Vol. 4(5): 1-5, January 2015 – SCOPUS/IF: 0.1837

 Hamid Reza Gilasi , Hamid Soori, Shahram Yazdani ,Parisa Taheri Tenjani. Fall-Related Injuries in Community-Dwelling Older Adults in Qom Province, Iran, 2010-2012. Arch Trauma Res. 2015 March; 4(1): e22925 – ISI/IF: 1.525

 Taheri Tanjani P, Azadbakht M, Garmaroudi G, Sahaf R, Fekrizadeh Z, Validity and Relibility of Health Promoting Lifestyle Profile 2 in the Iranian Elderly. Int J Prev Med 2016,7:74- Index: ISI

 Parisa Taheri Tanjani, Elaheh Ainy, samaneh akbarpour, hamid soori. Study of characteristies of falls among Iranian elders. Journal of safety promotion and injury

 Maziyar Molaei, Korosh Etemad, Parisa Taheri Tanjani. Prevalence of elder abuse in iran: a systematic review and meta analysis. Iranian journal of ageing. July . 2017. Vol 12. Num 2

 Sharifi F, Fakhrzadeh H, Varmaghani M, Motlagh M.E, Arzaghi S.M, aAssociated Factors among Older Adult in Iran: National Elderly Health Survey ( NEHS). Arch Iran Med. 2015, 19(12): 838-844.- Index: ISI/IF: 0.676

 Parisa Taheri Tanjanai, Mahdi Moradinazar, Farid Najafi. Prevalence of depression and related social and physical
factors amongst the Iranian elderly population in 2012. Japan Geriatrics Society 2016 – Index: ISI/IF: 0.676

 Parisa Taheri Tanjanai, Annette Dobson, Mehran Babanejad, Hosein Karim. And Farid Najafi. Prevalence of Hypertension and Its Relationship with Health
Complaints in Elderly Iranians: A Multi-Site Community-Based Study.Iran Red Crescent Med J. 2017 January, 19(1):e44011

 Negar Piri, Parisa Taheri Tanjani, Soheila Khodkarim, Koorosh Etemad. Domestic elder abuse and associated factors in elderly
women in Tehran, Epidemiol Health 2018;40:e2018055

 Yadollah Abolfathi Momtaz, Sharifah Azizah Haron, Tengku Aizan Hamid,
Rahimah Ibrahim, Parisa Taheri Tanjani. Body Mass Index (BMI) and Cognitive Functions in Later Life Current Alzheimer Research, 2018, 15, 1-6/ ISI/IF: 2.952

مقالات فارسی:

۱ -پریسا طاهری تنجانی، الهه عینی، سمانه اکبر پور، حمید سوری. بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی های آن در سالمندان ایرانی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. دوره۲. شماره۴. زمستان ۱۳۹۳، صفحات ۳۱۳ تا ۳۲۰

-۲-حمیدرضا گیلاسی، حمید سوری، شهرام یزدانی، پریسا طاهری تنجانی. پیشگیری از سقوط و آسیب های ناشی از-آن در سالمندان ساکن منزل. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها.دوره۲.شماره۳. پاییز۱۳۹۳، صفحات ۱۶۱ تا ۱۷۲

-۳- مجتبی آزادبخت، غلامرضا گرمارودی، پریسا طاهری تنجانی ، رباب صحاف ، داوود شجاعی، الهام قیسوندی. رفتارهای خودمراقبتی ارتقادهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی. مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره۱، شماره۲، تابستان ۱۳۹۳، صفحات ۲۰ تا ۲۹

-۴ حمیدرضا گیلاسی، حمید سوری، شهرام یزدانی، پریسا طاهری تنجانی. آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان. مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره ۴، شماره1 ( بهار و تابستان۱۳۹۴)

-۵ پریسا طاهری تنجانی ، غلامرضا گرما رودی ، مجتبی آزاد بخت ، زهره فکری زاده ، رزگار حمیدی ،شادی فتحی زاده ، الهام قیسوندی. بررسي روايي و پايايي نسخه ی دوم پرسشنامه ی افسردگي بک (BDI- II) در سالمندان ايراني. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دوره ۲۲ /شماره ۱/فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، صفحات ۱۸۹ تا ۱۹۸
،
-۶ مجتبی آزاد بخت ، پریسا طاهری تنجانی ، غلامرضا گرمارودی، رباب صحاف ، داوود شجاعی. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی (SRAHPS)در سالمندان ایرانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دوره ۲۲ /شماره ۳/مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۴، صفحات ۴۹۰ تا ۴۹۸

-۷ پريسا طاهري تنجاني، مجتبي آزادبخت. بررسي ويژگي هاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه هاي فعاليت هاي روزانه زندگي و فعاليت هاي ابزاري زندگي در سالمندان. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دوره بيست و پنجم شماره ۱۳۲ دي سال ۱۳۹۴، صفحات ۱۰۳ تا ۱۱۲

8- حمیدرضا گیلاسی، حمید سوري، شهرام یزدانی، پریسا طاهري تنجانی. ملاحظه هاي روانشناختی در مطالعه سالمندان: مطالعه مروري. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 1394، دوره 11، شماره 2، صفحات 12-1

9- فرشته داودی، کوروش اعتماد، *پریسا طاهری تنجانی، سهیلا خداکریم. بررسی ارتباط افسردگی و اختلال شناختی
با سقوط منجر به شکستگی در سالمندان، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دوره 4 شماره 2تابستان 1395صفحات 75تا 8

10- پریسا طاهری تنجانی، فرشاد شریفی، ندا نظری، فاخر رحیم، حسین فخرزاده، سید مسعود ارزاقی، محمد اسماعیل مطلق، سعید سعیدی مهر. وضعیت سلامت سالمندان استان خوزستان، مجله دیابت و متابولیسم ایران. فروردین – اردیبهشت 1396 ، دوره 16شماره (4) 200- 191

11- پریسا طاهري تنجانی، پریشاد قوام، شیما رئیسی، فرشاد شریفی، حسین فخرزاده، محمد اسماعیل مطلق، ندا نظري. وضعیت سلامت سالمندان خراسان شمالی: یک مطالعه مقطعی، مجله دیابت و متابولیسم ایران. فروردین – اردیبهشت 1396 ، دوره 16شماره (4) 230-219

12- پریسا طاهری تنجانی، مهدی ورمقانی، ندا نظری، فرشاد شریفی، حسین فخرزاد، سیدمسعود ارزاقی، مهتاب علیزاده خوئی،
محمد اسماعیل مطلق، مهدی ابراهیمی. وضعیت سلامت سالمندان آذربایجان شرقی: یک مطالعه مقطعی، مجله دیابت و متابولیسم ایران. خرداد – تیر 1396 ، دوره 16شماره (5) 260- 249

13- پریسا طاهری تنجانی، فرشاد شریفی، ندا نظری، حسین فخرزاده، مهتاب علیزاده خوئی، محمد اسماعیل مطلق، حسنا عطایی، سیدمسعود ارزاقی، مهدی ابراهیمی. وضعیت سلامت سالمندان استان البرز در سال 1390 مطالعه ی سیمای سلامت سالمندان کشور. مجله دیابت و متابولیسم ایران. خرداد – تیر 1396 ، دوره 16شماره (5) 282- 269

14- بهارک نجفی، پریسا طاهری تنجانی، فرشاد شریفی، حسین فخرزاده، هتاب علیزاده خوی، سید مسعود ارزاقی، مهدی ورمقانی، مهدی ابراهیمی. وضعیت سلامت سالمندان استان سیستان و بلوچستان. مجله دیابت و متابولیسم ایران. خرداد – تیر 1396 ، دوره 16شماره (5) 292-283

15- علی سلیمانی نژاد، یدالله ابوالفتحی ممتاز، پریسا طاهری تنجانی. ارتباط بین جنسیت و نگرش به سالمندی در دانشجویان علوم پزشکی شهر تهران. مجله علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره 10، شماره3، پاییز 1397

**ارائه خلاصه مقالات و پوسترهای متعدد در کنگره های داخلی و بین المللی